Święcka Teresa

Imię Teresa
Nazwisko Święcka
Data urodzenia 28.10.1935
Miejsce urodzenia Modlin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Czesław
Imię matki Janina
Stan cywilny była dzieckiem
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Telefonistka
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III koniec czerwca 1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie Sochocina i okolic
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III wypuszczona z Fortu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Dyrektor GOKu w Sochocinie
  2. Sama Pani Teresa - nagrana przez IPN
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko po mężu Ślubowska.
  2. W Forcie przebywała z rodzicami Czesławem i Janiną Święckimi, braćmi: Józefem i Stefanem oraz babcią Franciszką Szymańską. W czasie pobytu w Forcie byli wywiezieni do AEL Soldau i przywiezieni po kilkunastu dniach ponownie do Fortu, skąd po 2 dniach wypuszczeni. Babcia zmarła w dorodze do Działdowa.
Pani Teresa prezentująca garnek, który był z rodziną w Forcie III w Pomiechówku oraz w Działdowie (AEL Soldau).

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pani Teresa prezentująca garnek, który był z rodziną w Forcie III w Pomiechówku oraz w Działdowie (AEL Soldau).

Spotkanie więźniów Fortu - 11.10.2019 roku. Pani Teresa Ślubowska w pierwszym rzędzie druga od lewej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Spotkanie więźniów Fortu - 11.10.2019 roku. Pani Teresa Ślubowska w pierwszym rzędzie druga od lewej.