Lewandowska Daniela

Imię Daniela
Nazwisko Lewandowska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Wincenty
Imię matki Czesława
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pani Alicji Wardzyńskiej
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie była z rodzicami Wincentym i Czesławą oraz bratem Ryszardem.