Kochanowski Marceli

Imię Marceli
Nazwisko Kochanowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Adam
Imię matki Emilia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny jednego z więźniów
  2. informacje od więźnia
  3. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywała jego matka Emilia oraz rodzeństwo Jan, Lucyna, Mieczysław, Maria i Teresa
  2. Źródło (3) podaje imię Marcel
Marceli Kochanowski - mały chłopiec stojący przy ojcu, drugi z prawej strony, Sochocin 1939 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Marceli Kochanowski - mały chłopiec stojący przy ojcu, drugi z prawej strony, Sochocin 1939 r.