Nowakowski Zdzisław

Imię Zdzisław
Nazwisko Nowakowski
Data urodzenia 22.07.1922
Miejsce urodzenia Strubiny
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Franciszek
Imię matki Cecylia
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód Ślusarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Izba Pamięci Szkoły Podstawowej w Pomiechówku
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
Nowakowski Zdzisław

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie