Krysiak Ignacy

Imię Ignacy
Nazwisko Krysiak
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód sekretarz Komitetu Miejskiego PPR w Pułtusku
Pseudonim Słowik
Data osadzenia w Forcie III lato 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.79
  2. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 100
Uwagi dodatkowe
  1. Pomimo nieludzkiego traktowania podczas przesłuchania w katowni, po wyjściu na wolność nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Przy pomocy sekretarza Komitetu Powiatowego PPR Wacława Wójtowicza ps. "Witek"podjął trud reaktywowania działalności KM PPR.