Zawarski Józef

Imię Józef
Nazwisko Zawarski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Wychódźc pow. płoński
Imię ojca Jan
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Z powodu nieobecności brata Feliksa Zawarskiego, którego chcieli aresztować.
Skąd przywieziony do Fortu III Wychódźc pow. płoński
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był razem z bratową Ireną Zawarską i bratem Antonim Zawarskim