Gralewicz Marianna Maria

Imię Marianna Maria
Nazwisko Gralewicz
Data urodzenia 02-12-1916
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Antoni
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowana w dniu 12-10-1943 r. pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej; osadzona w więzieniu policyjnym w Mławie (Mielau) a następnie w Pomiechówku
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie policyjne w Mławie
Dokąd wywieziony z Fortu III od dnia 14-02-1944 r. w KL Ravensbrück, a następnie skierowana do KL Groß-Rosen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN GK 629/1250
Źródła danych
  1. Archiwum IPN - Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-1945[Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Zichenau/Schröttersburg]
Uwagi dodatkowe