Garley Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Garley
Data urodzenia 11-04-1925
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24-07-1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III pod zarzutem antypaństwowej działalności; zwolniony z braku dowodów
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN GK 629/1027
Źródła danych
  1. Zbiory Archiwum IPN - Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-1945 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Zichenau/Schröttersburg]
Uwagi dodatkowe