Rozensztajn Abraham

Imię Abraham
Nazwisko Rozensztajn
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 36.
Uwagi dodatkowe
  1. Raciąż - miejsce urodzenia lub zamieszkania przed osadzeniem w Forcie III Pomiechówek
  2. Na rozkaz, wraz z jeszcze jednym więźniem, musiał wykopać grób do zakopania żywcem pani Karaś z Nowego Dworu