Mossakowski Jan Aleksander

Imię Jan Aleksander
Nazwisko Mossakowski
Data urodzenia 05.11.1914
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Anastazy
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Skiba
Data osadzenia w Forcie III styczeń 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie płockie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 150
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 5870/s.103, 5595-5597/s.634-637, 5637/s.653
  3. Akta IPN*
  4. Akta IPN GK 629/3789 a, k. 13, 18
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.10.1943 w miejscu pracy
  2. Źródło 2 nie podaje przy Pseudonimie imienia, może chodzić o inną osobę
  3. Współzałożyciel podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej – Samodzielny Batalion Płock.
  4. Brał udział akcji wywołania pożaru w stoczni płockiej. Pożar miał taką skalę, że mówiło o nim nawet radio BBC. Niemcy nie zdołali ustalić ani sprawców, ani przyczyn pożaru.
  5. Źródło (4) podaje datę aresztowania 12.10.1943 r.
Mossakowski Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Mossakowski Jan