Koretkowski Max

Imię Max
Nazwisko Koretkowski
Data urodzenia 12.09.1906
Miejsce urodzenia Cekanowo
Miejsce zamieszkania Cekanowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Rolnik
Pseudonim Kopeto
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 21.01.1944
Data śmierci 29.09.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w polskiej organizacji podziemnej ZWZ/AK
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III od stycznia 1944, KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ/AK - podoficer sanitarny
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 153, 156
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 107-116/s.581-593, 122-127/s.596-607, 142-144/s.616-618
  3. Akta IPN GK 629/7680; Lista osób osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku i skierowanych 21.01.1944 r. do KL Mauthausen, sporządzona w dn. 22.01.1944 r.
  4. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1869
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 18.11.1943
  2. Według Akt IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559: Korytkowski Maksym (najprawdopodobniej chodzi o Koretkowski Max)
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2