Majdowski Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Majdowski
Data urodzenia 14.02.1924
Miejsce urodzenia Pułtusk
Miejsce zamieszkania Pułtusk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód elektryk
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynalezność do PZP-AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s. 32-33
  2. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
  3. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  4. akta IPN, sygn. GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Protokół PCK o nr 22824 z ekshumacji zwłok więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z dnia 18.06.1948 r. (Źródło 1)
  2. Aresztowany 9.06.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2