Goszczyński Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Goszczyński
Data urodzenia 20.07.1921
Miejsce urodzenia Górki
Miejsce zamieszkania Górki Kampinoskie
Imię ojca Władysław
Imię matki Maria
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 25.06.1943r.
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Prawdopodobnie aresztowanie miało związek z zastrzeleniem przez partyzantów, za współpracę z Niemcami, leśniczego z Górek.
Skąd przywieziony do Fortu III Górki Kampinoskie
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL (od wiosny 1942) -
 2. PPR (od 01.1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. ,,Górki kampinoskie. Pamiatka dziesięciolecia konsekracji kościoła", ks. Zbigniew Skiełczyński, Warszawa 1989. str.41
 2. informacje od rodziny więźnia
 3. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
 4. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
 1. 15 kwietnia 1943 r. Niemcy aresztowali około 360 mężczyzn mieszkających w okolicach Puszczy Kampinoskiej.
 2. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku (Źródło 3)
 3. Skazany przez Standgericht Gestapo w Ciechanowie na karę śmierci wyrokiem z dnia 25.06.1943 (Źródło 3)
 4. Źródło (3) podaje nazwisko Goszyński
 5. Źródło (4) podaje przyczynę osadzenia przynależność do GL i PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
 6. Źródło (4) podaje nazwisko Goszinski
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Druga strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, w tym 172 więźniów skazanych na karę śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL

Zestawienie wyroków śmierci, na którym pod numerem 33 jest wymieniona egzekucja 172 więźniów z dnia 25.06.1943 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zestawienie wyroków śmierci przechowywane w zespole 72/1025/0 Tajna Policja Państwowa – Urząd Tajnej Policji Ciechanów / Płock w Płocku/, sygn. 20

Władysław Goszczyński

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Władysław Goszczyński