Kowalkowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Kowalkowski
Data urodzenia 31.01.1907
Miejsce urodzenia Sochocin powiat Plonsk
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Michał
Imię matki Wiktoria
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód guzikarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III maj 1941 wywieziony na front -kopanie okopow
Data śmierci 12.01.1952
Miejsce i przyczyna śmierci Sochocin
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III z Sochocina
Dokąd wywieziony z Fortu III jako niewolnika do kopania okopów na froncie wschodnim niemiecko-rosyjskim
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Sochocin
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od syna-Tadeusza Kowalkowskiego
Uwagi dodatkowe
  1. Powrócil z wojny w maju 1945 roku
  2. W Forcie przebywała jego żona Eugenia,dzieci Czesław, Ryszard i Tadeusz oraz teściowa (Witkowska Helena).
  3. Józef Kowalkowski został wywieziony do pracy przymusowej dla organizacji TODT na terenie Rosji. Organizacja TODT wycofywała się systematycznie z Rosji podczas wojny a moment wyzwolenia zastał Pana Józefa na terenie Austrii. Wrócił do domu pod koniec sierpnia 1945 r.
  4. Syn Pana Józefa - Pan Tadeusz - pamięta nawet że ojciec korzystał z urlopu, podczas którego przez miesiąc przebywał w domu. Przyjeżdżał w czymś w rodzaju munduru z opaską TODT na ramieniu.
Józef Kowalkowski na robotach (na dole)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Kowalkowski na robotach (na dole)

Odpis aktu zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Odpis aktu zgonu