Cegiełka Jan

Imię Jan
Nazwisko Cegiełka
Data urodzenia 1913
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych "Wykaz osób cywilnych - ofiar reżimu hitlerowskiego", sporządzony w Leoncinie 2 lipca 1945r. i podpisany przez Wójta Wł. Przedpełskiego
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 0204/s.354
  2. Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Zespół Nr 474, Akta Gminy Głusk/Leoncin, sygn. 64, str. 4
Uwagi dodatkowe