Burzyński Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Burzyński
Data urodzenia 24.12.1921
Miejsce urodzenia Kazuń Polski
Miejsce zamieszkania Kazuń Polski
Imię ojca Jan
Imię matki Feliksa
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III Między sierpniem a październikiem 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Najprawdopodobniej z powodu współpracy z powstańcami warszawskimi i przynależności do AK. Wiedział o tym, że zostanie aresztowany, ale grożono mu, że jeżeli będzie się ukrywał to zostanie spalony.Kazuń Polski.
Skąd przywieziony do Fortu III Najprawdopodobniej z siedziby gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 10.11.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do bazy ITS w Bad Arolsen)
Uwagi dodatkowe
  1. 04.05.1943 Szef Bezpieczeństwa wydaje nakaz aresztu wobec Panów Stefana i Stanisława Burzyńskich
  2. Aresztowany według relacji rodziny 15.08.1944 z domu rodzinnego (według dokumentów gestapo 25.08.1944)
  3. Aresztowany wraz z bratem ojca - Stanisławem Burzyńskim, ówczesnym sołtysem Kazunia Polskiego
  4. Świadkiem aresztowania była m.in. Pani Sabina - siostra Pana Stefana, która do dziś nie może pogodzić się z nieznanymi losami Brata
  5. 17.10.1944 Policja Bezpieczeństwa w Płocku wydaje nakaz przewiezienia Panów Stefana i Stanisława do obozu
Stefan Burzyński (najwyższy na samej górze) - zdjęcie ze Szkoły Podstawowej z 1937 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Burzyński (najwyższy na samej górze) - zdjęcie ze Szkoły Podstawowej z 1937 r.

Stefan Burzyński

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Burzyński

Stefan Burzyński

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Burzyński

Stefan Burzyński

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Burzyński

Stefan Burzyński

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Burzyński

Dokumentacja więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja więźnia

Dokumentacja więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja więźnia

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof