Kraszewski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Kraszewski
Data urodzenia 12.11.1908
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód stolarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956" J.L.Żabowski, Wwa 2003, s.254-255
  2. informacja od Pana Pawła Słupskiego
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Pracował w fabrycje amunicji "Staer"
  2. Numer w obozie 57 803
Kraszewski Kazimierz

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie