Gach Jan

Imię Jan
Nazwisko Gach
Data urodzenia 26.07.1911
Miejsce urodzenia Płock
Miejsce zamieszkania Chlebowo
Imię ojca Franciszek
Imię matki Henryka
Stan cywilny żonaty (Henryka)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód organista/szewc
Pseudonim Szerszeń
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 20.05.1944 KL Mauthausen (nr więźnia 66354)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/992, 629/1204-1205
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS