Dolecki Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Dolecki
Data urodzenia 12.10.1910
Miejsce urodzenia Sokołowo
Miejsce zamieszkania Karniewo/Maków
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP- AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN,sygn.akt IPN 629/I/320
  2. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0011-0012
Uwagi dodatkowe
  1. Prawdopodobnie przebywał w Pomiechówku
  2. Źródło (2) podaje, że przebywał w więzieniu w Płońsku przy ul. Warszawskiej (nie podaje daty)
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2