Dąbkowski vel Dombkowski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Dąbkowski vel Dombkowski
Data urodzenia 03.11.1906
Miejsce urodzenia Kętrzyn
Miejsce zamieszkania Gawrychy (koło Ostrołęki)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ostrołęce
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. Akta IPN GK 629/545, GK 629/12996 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.06.1943 r. w grupie 20 osób w charakterze zakładnika w związku z napadem na leśniczego Volksdeutscha w m. Gawrychy, gm. Zbojna, pow. Ostrołęka w nocy z 24/25.06.1943, następnie 27.06.1943 zakładnicy przewiezieni do więzienia w Ostrołęce
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock