Kiliński vel Kieliński Andrzej

Imię Andrzej
Nazwisko Kiliński vel Kieliński
Data urodzenia 30.11.1903
Miejsce urodzenia Serock
Miejsce zamieszkania Serock
Imię ojca Leopold
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Genowefa)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem działalności w organizacji "PPR"
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie sądowe w Pułtusku (Ostenburg)
Dokąd wywieziony z Fortu III od 18.04.1944 r. w KL Mauthausen (nr 63892)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.80
  2. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 258
  3. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-370
  4. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 88
  5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  6. Akta IPN*
  7. Akta IPN GK 629/3247
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w dniu 01.11.1943 r.
  2. Skierowany 31.03.1944 transportem zbiorowym do KL Mauthausen
Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen