Ptasiński vel Ptaszyński Jan

Imię Jan
Nazwisko Ptasiński vel Ptaszyński
Data urodzenia 15.02.1912
Miejsce urodzenia Górki, gm. Kampinos
Miejsce zamieszkania Zamość gm. Kampinos
Imię ojca
Imię matki Maria
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 25.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono przynależność do GL / PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL (od 05.1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
 2. ,,Górki kampinoskie. Pamiątka dziesięciolecia konsekracji kościoła", ks. Zbigniew Skiełczyński, Warszawa 1989. str.50
 3. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
 4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 0274/s.390
 5. informacje od rodziny więźnia
 6. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 7. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku
 2. Skazany przez Standgericht Gestapo w Ciechanowie na karę śmierci wyrokiem z dnia 25.06.1943
 3. Źródło (4 i 5) podaje nazwisko Ptaszyński.
 4. Źródło (4) podaje imiona rodzeństwa: Maria, Henryk, Franciszek
 5. Został aresztowany w Zamościu, gdzie udał się do swojej narzeczonej. Miał w tym czasie pracować w lesie przy drzewie jednak zmienił plany.
 6. Razem z innymi zatrzymanymi, szedł przez Cisowe a potem Górki, gdzie mieszkał, tam zauważyła go matka Maria, która ugotowała kilka jajek, zrobiła kanapki i poszła za nimi.
 7. Dotarła do Sowiej Woli gdzie akurat odpoczywali i podeszła do Niemca zapytać czy mógłby podać Janowi jedzenie, a on odpowiedział „jemu już nic nie będzie potrzebne”. I ruszyli dalej. To był ostatni moment kiedy ktoś z rodziny go widział.
 8. W celi był z Leokadią Paluchowską, która została zwolniona z Fortu. W dniu kiedy miała wyjść Jan dał jej list, ale niestety kobieta go porwała i wyrzuciła ponieważ bała się go przynieść do domu. Rodzina do tej pory niestety nie wie co w nim było.
 9. Źródło (1, 2 i 3) podaje miejsce zamieszkania Zamość (gmina Kampinos).
 10. Źródło (6) podaje nazwisko Ptasiński (nie podaje imienia), ale podaje, że w Forcie przebywał razem z Maciejkowskim (imienia nie podano, który został przywieziony do Fortu 30.03.1943)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Jan Ptaszyński

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Ptaszyński

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Czwarta strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, w tym 172 więźniów skazanych na karę śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL

Zestawienie wyroków śmierci, na którym pod numerem 33 jest wymieniona egzekucja 172 więźniów z dnia 25.06.1943 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zestawienie wyroków śmierci przechowywane w zespole 72/1025/0 Tajna Policja Państwowa – Urząd Tajnej Policji Ciechanów / Płock w Płocku/, sygn. 20