Parzych

Imię
Nazwisko Parzych
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania okolice Płocka
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04. lub 05.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony na tzw. górce w Forcie III
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Protokół przesłuchania świadka Józefa Strzelczaka z dnia 05.09.1974 r. - Okręgowa komisja badania zbrodni hitlerowskich w Warszawie
  2. Akta IPN w Szczecinie, S65/09/Zn, 1623/s.455
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że w Forcie III zostało powieszonych 3 braci Parzych (imion nie podano)