Jaworska Zofia Maria

Imię Zofia Maria
Nazwisko Jaworska
Data urodzenia 08.04.1907
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Pułtusk
Imię ojca Wacław
Imię matki Eugenia
Stan cywilny mężatka
Wyznanie katolickie
Narodowość Polska
Zawód krawcowa
Pseudonim Kobrek
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelana
Przyczyna osadzenia w Forcie III na skutek dekonspiracji członków Komendy Obwodu AK w Pułtusku
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - łączniczka obwodu pułtuskiego AK
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.87, 88
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 118
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 241
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-365
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 6. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 105
 7. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 8. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 106
 9.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0535-0536
 10. Protokół ekshumacji zwłok nr 36 Pch/S.B., Polski Czerwony Krzyż
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 149, 150
 12. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
 13. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 14. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s.32-33, 4143/s.707
 15. informacje od rodziny więźnia
 16. Akta IPN*
 17. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 18. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 19. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 20. Akta IPN GK 629/12996
 21. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Protokół PCK o nr 22647 z ekshumacji ciała więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z 18.06.1948 (Źródło 14)
 2. Aresztowana 09.06.1944 r.
 3. Nazwisko panieńskie Bochlen.
Kartka wysłana z Fortu przez Zofię Jaworską (str. 1)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kartka wysłana z Fortu przez Zofię Jaworską (str. 1)

Kartka wysłana z Fortu przez Zofię Jaworską (str. 2)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kartka wysłana z Fortu przez Zofię Jaworską (str. 2)

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Fotografia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zofia Jaworska - Fotografia ok. r. 1935

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie tabliczki nagrobkowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie tabliczki nagrobkowej