Kwiatkowski Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Kwiatkowski
Data urodzenia 12.01.1906
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód urzędnik magistratu
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III w Pomiechówku - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76;
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.84, 86
 3. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, str. 36
 4. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 239
 5. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-380
 6. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 7. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 8. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.299-300
 9. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 101, 102
 10. informacje rodzinne
 11. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 103, 104
 12. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 13. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 210
 14. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 15. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk")
Uwagi dodatkowe
 1. Akta IPN - GK 629/9326
 2. Był szwagrem dwóch innych więźniów Fortu III - braci Mieczysława i Wacława Laskowskich
 3. Źródło (12) podaję datę osadzenia 13.04.1943 r. - zeznanie żony Heleny Kwiatkowskiej
 4. Źródło (15) podaje datę aresztowania 08.04.1943 (podczas pracy w magistracie w Nasielsku) i osadzenia w Forcie dopiero 19.04.1943 (po pobycie przez 11 dni w siedzibie gestapo w Nowym Dworze Maz.)
Tadeusz Kwiatkowski z córką Danutą (rok 1930)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tadeusz Kwiatkowski z córką Danutą (rok 1930)

Tadeusz Kwiatkowski (siedzi na środku) oraz jego szwagier Mieczysław Laskowski stoi pierwszy z prawej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tadeusz Kwiatkowski (siedzi na środku) oraz jego szwagier Mieczysław Laskowski stoi pierwszy z prawej

Tadeusz Kwiatkowski z lewej strony i jego syn Włodzimierz (w środku)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tadeusz Kwiatkowski z lewej strony i jego syn Włodzimierz (w środku)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Kamienna tablica z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Była na miejscu drewnianej tablicy. Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Drewniana tablica z cmentarza w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zdjęcie zrobione na terenie Fortu III.