Gern Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Gern
Data urodzenia 21.02.1907
Miejsce urodzenia Nizka (Niskie)
Miejsce zamieszkania Janowo pow. Mława
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 25.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz w Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. od wiosny 1942 - członek ZWZ - dowódca plutonu
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3025/s.409, 3023/s.413, 3026-3033/s.415-422
  2. www.straty.pl (IPN GK 131/10)
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 30.07.1943
  2. Źródło (1) podaje również datę urodzenia 21.02.1927