Romanowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Romanowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania pod Nasielskiem
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 02.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci wskutek pobicia podczas przesłuchań
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Protokół przesłuchania świadka Józefa Strzelczak z 5 wrzesnia 1974r.. - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie
Uwagi dodatkowe