Głosik Piotr

Imię Piotr
Nazwisko Głosik
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 29.04.1941
Miejsce i przyczyna śmierci Zmarł z głodu i wycieńczenia w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.60
  2. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
  3. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-354
  4. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
  5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 87
  6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 97
Uwagi dodatkowe
  1. Był podopiecznym domu starców z Felicjanowa