Aniszewski Marian

Imię Marian
Nazwisko Aniszewski
Data urodzenia 1900
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, s.353
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje imię żony - Wiktorja zam. Głusk oraz dzieci: Janina, Adam, Antoni, Krystyna, Sylwester, Helena