Gajkowski Edward

Imię Edward
Nazwisko Gajkowski
Data urodzenia 07.08.1916
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Mała Wieś, pow. Płocki
Imię ojca Władysław
Imię matki Władysława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód malarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lato 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony, w wykonaniu wyroku śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL - zastępca dowódcy, członek grupy bojowej
Miejsce pochówku Cmentarz w Pomiechowie - grób symboliczny
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 373
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-353
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 7. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 639
 8. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0622-0623
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 181
 10. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 11. informacje od rodziny więźnia
 12. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 13. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 14. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Żródło (2) podaje wadliwie nazwisko Gajewski
 2. Żródło (7) podaje wadliwą datę aresztowania 27.07.1943r. w Perkach. Został aresztowany w czerwcu 1943 r.
 3. Wraz z nim, w tym samym okresie, zostali aresztowani i osadzeni w Forcie III: Franciszek i Czesław Lewandowscy (bracia rodzeni żony Józefy) i Teofila Białecka (siostra rodzona żony Józefy)
 4. Imiona rodziców nie są w 100% pewne
 5. W kwietniu i maju 1943 r. dokonali co najmniej 6 akcji zbrojnych na kolaborujących z Niemcami folksdojczy i polskich policjantów oraz przeprowadzili kilka akcji sabotażowych.
 6. W kwietniu 1943 r. zaczął się ukrywać. Początkowo poszukiwany był przez Niemców w związku z opuszczeniem miejsca pracy w Stoczni Płockiej, potem już za działalność w ruchu oporu.
 7. Wiedział, że prawdopodobnie nie uniknie aresztowania. Zorganizował wzruszające, ostatnie spotkanie z żoną, na którym pożegnał się z nią i przekazał zegarek, który chciał aby kiedyś nosił ich syn.
 8. Źródło (12) podaje, że został skazany na karę śmierci za udział w kwietniu i maju 1943 r. w 6 napadach zbrojnych pod przywództwem Franciszka Lewandowskiego.
Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Jedyne zachowane zdjęcie Edwarda Gajkowskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jedyne zachowane zdjęcie Edwarda Gajkowskiego

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.