Donarski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Donarski
Data urodzenia 13.01.1909
Miejsce urodzenia Ośnica
Miejsce zamieszkania Ośnica
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 28.04.1944 r. KL Mauthausen (nr więźnia 64478)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP- AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN sygn. GK 629/791
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  3. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  4. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.12.1943 r.
  2. Do KL Mauthausen trafił 28.04.1944 r.
  3. W dokumentacji z KL Mauthausen widnieje inna data urodzenia 20.01.1909 r.
  4. Źródło (3) podaje nazwisko Danarski, lat 39; być może chodzi o inną osobę.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS