Samsel Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Samsel
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci sierpień 1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2898/s.340
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany początek lata 1944 w miejscowości Kukowo
  2. Źródło (1) powołuje się na Ankietę OK W-Wa "Więzienia i Areszty" Kukowo (akta IPN BU 2448/1008, s.179 z 607)