Kowalkowska Eugenia

Imię Eugenia
Nazwisko Kowalkowska
Data urodzenia 01.07.1907
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Adam
Imię matki Helena
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III koniec czerwca 1941
Data śmierci 17.02.2000
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pani Haliny Ciborskiej
  2. straty.pl
  3. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Witkowska.
  2. Do Fortu trafiła z mężem Józefem, synami: Czesławem, Ryszardem i Tadeuszem i mamą (Witkowska Helena).
  3. Przebywała w obozie w Działdowie.
Zaświadczenie z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zaświadczenie z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Odpis aktu zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Odpis aktu zgonu