Giszczak Stanisław Walenty

Imię Stanisław Walenty
Nazwisko Giszczak
Data urodzenia 12.02.1928
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Wacław
Imię matki Helena
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód nauczyciel w Kołozębiu i Sochocinie
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III ok. 13.03.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz w Działdowie
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Kręte wojenne szlaki Stanisław Giszczak, http://www.mojewojennedziecinstwo.pl/index.php?plik=strony/os050
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  3. Artykuł Andrzeja Tumialisa "Kto pamieta Cioska"
  4. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał z rodzicami Wacławem i Heleną oraz siostrami Reginą i Teresą.
  2. W Forcie był 7 dni.
  3. Źródło (2) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz"
Giszczak Stanisław

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Giszczak Stanisław

Giszczak Stanisław

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Giszczak Stanisław