Kowalkowski Ryszard

Imię Ryszard
Nazwisko Kowalkowski
Data urodzenia 16.07.1931
Miejsce urodzenia Suchocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Józef
Imię matki Eugenia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III 1941 (uciekł)
Data śmierci 05.03.2003
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Sochocinie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od współwięźnia
  2. "Pamięci mojego brata", E.Remliger, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XXX, Płońsk 2017
  3. informacje Pani Haliny Wodzyńskiej (zd. Ciborskiej)
  4. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywali jego rodzice Józef i Eugenia, bracia Czesław i Tadeusz i babcia (Witkowska Helena).
  2. Z relacji Pani Haliny Wodzyńskiej wynika, że próbował uciec z Fortu z Janem Borkowskim.
  3. Z relacji Pana Edwarda Remligera wynika, że próbowali razem uciec - jednak bezskutecznie.
  4. Z relacji Pana Tadeusza Kowalkowskiego wynika, że uciekł z Fortu razem ze Zdzisławem Ciborskim.
  5. Przebywał w obozie w Działdowie.
Grób na cmentarzu w Sochocinie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Sochocinie

Odpis aktu zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Odpis aktu zgonu