Dobrowolski Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Dobrowolski
Data urodzenia 03.09.1911
Miejsce urodzenia Mława
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód wikariusz w parafii Nasielsk 1939-1943
Pseudonim Brzytwa
Data osadzenia w Forcie III 02.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 26.02.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP- AK -
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
 1. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956", pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 3. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007,s. 247-248
 4. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
 5. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 240
 6. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_w_Pomiechowie
 7. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-347
 8. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 9. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 10. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 101, 102
 11. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 104
 12. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 13. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 144
 14. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 15. 'K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 16. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 17. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: A. J. Krysiak, Baboszewo i okolice, Baboszewo 2010, s. 147)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 26.02.1943 r.
 2. Źródło (3) podaje, że został aresztowany wieczorem między 8 a 9.02.1943
Tablica w Kościele w Nasielsku. Błędna data śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w Kościele w Nasielsku. Błędna data śmierci.

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Kamienna tablica z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Była na miejscu drewnianej tablicy. Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Drewniana tablica z cmentarza w Pomiechówku.