Ciborska Halina

Imię Halina
Nazwisko Ciborska
Data urodzenia 04.08.1936
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Rafał
Imię matki Stanisława
Stan cywilny panna
Wyznanie katolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III marzec 1941
Data zwolnienia z Fortu III czerwiec 1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pani Haliny Wodzyńskiej (zd. Ciborskiej)
Uwagi dodatkowe
  1. Do Fortu trafiła razem z rodzicami Rafałem i Stanisławą oraz bratem Zdzisławem.
  2. Nazwisko po mężu Wodzyńska.
  3. Na stronie www.straty.pl pojawia się wadliwa informacja, że w okresie 03-06.1941 r. była w obozie w Działdowie.
Spotkanie więźniów Fortu - 11.10.2019 roku. Pani Halina Ciborska stoi pierwsza z lewej strony.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Spotkanie więźniów Fortu - 11.10.2019 roku. Pani Halina Ciborska stoi pierwsza z lewej strony.