Czapla Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Czapla
Data urodzenia 28.10.1921
Miejsce urodzenia Brzoza
Miejsce zamieszkania Kołoząb
Imię ojca Stanisław
Imię matki Rozalija
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Nauczyciel w szkole rolniczej (Źródło 2)
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 04.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK-ZWZ -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN,sygn.akt IPN 629/279
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0462-0463
  3. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0531-0532
  4. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  5. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje miejsce aresztowania Kołoząb oraz datę aresztowania 1941 oraz, że zginął w obozie w Działdowie.
  2. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku
  3. Aresztowany 09.12.1942 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)