Olszewski Jan

Imię Jan
Nazwisko Olszewski
Data urodzenia 16.06.1911
Miejsce urodzenia Szapsk pow. płoński
Miejsce zamieszkania Naruszewo, pow. płoński
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik Zarządu gm.Naruszewo; urzędnik
Pseudonim Ran
Data osadzenia w Forcie III 25.02.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 24.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III 24.03.1943 r. osadzony w AEL Soldau
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - Szef placówki AK w Naruszewie, szef referatu I (werbunek i wystawianie fałszywych dokumentów)
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
  2. Gazeta Ludowa 1945, nr 13
  3. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (odsłonięta 22.10.2020 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, tablica poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej)
  4. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Wyrokiem niem. sądu doraźnego skazany na śmierć. Na egzekucję został przywieziony do Fortu i powieszony
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Fragment artykułu z Gazety Ludowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment artykułu z Gazety Ludowej