Seler Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Seler
Data urodzenia 09.07.1899
Miejsce urodzenia Cewiny(?), pow. płoński
Miejsce zamieszkania Gralewo, pow. płońki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik, wcześniej sierżant, zwodowy żołnierz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 14.04.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymany z powodu nielegalnej działalności
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Ekshumowany w 1945 r. i pochowany w Gralewie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  5. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) i (4) podaje wadliwe nazwisko Selew i złą datę śmierci 31.07.1944
  2. W Forcie przebywali jego bracia: Zygmunt i Ludwik Seler
  3. Aresztowany 14.04.1944 r.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie nagrobka na cmentarzu w Gralewie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie nagrobka na cmentarzu w Gralewie