Seler Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Seler
Data urodzenia 1899
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Gralewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Ekshumowany w 1945 r. i pochowany w Gralewie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  2. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje złe nazwisko Selew i złą datę śmierci 31 lipca 1944 r.
  2. W Forcie przebywali jego bracia: Zygmunt i Antoni Seler.
  3. Źródło (1) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r.
Zdjęcie nagrobka na cmentarzu w Gralewie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie nagrobka na cmentarzu w Gralewie