Ciuliński Jan Wiesław

Imię Jan Wiesław
Nazwisko Ciuliński
Data urodzenia 17.04.1924
Miejsce urodzenia Trębki
Miejsce zamieszkania Trębki/Płońsk
Imię ojca Kazimierz
Imię matki Zofia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o udział w sabotażu gospodarczym
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III W lutym 1944r. skierowany do KL (prawdopodobnie Buchenwald)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/615
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 17.12.1943 r.
  2. Źródło (3) podaję informację że z Fortu trafił do Mauthausen.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Karta z centralnego indeksu nazwisk-baza ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z centralnego indeksu nazwisk-baza ITS