Wiktorowicz Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Wiktorowicz
Data urodzenia 25.11.1899
Miejsce urodzenia Kosewo
Miejsce zamieszkania Pomiechówek
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód murarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.01.1944r.
Data zwolnienia z Fortu III 05.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 115
  2. OK Warszawa, odpis wspomnień Aleksandra Wiktorowiczaz 22.07.1945
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 192
  4. Protokół przesłuchania świadka Józefa Strzelczak z dnia 5.09.1974r.- Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie
  5. Akta IPN*
  6. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Świadek egzekucji więźniów skazanych przez "sądy doraźne" w styczniu i lutym 1944
  2. Zeznania mówią o podawaniu więźniom narkotyków przed egzekucją
  3. Źródło (5) podaje datę aresztowania 10.12.1943 r.