Szubka Ignacy

Imię Ignacy
Nazwisko Szubka
Data urodzenia 19.10.1898
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 159, 219.
  2. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Józefa Smyczyńskiego, z 1 czerwca 1968, s. 2, 3
  2. W Forcie przebywał w styczniu 1944 roku.