Stańczak Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Stańczak
Data urodzenia 01.05.1922
Miejsce urodzenia Gulczewo Nowe koło Płocka
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Józef
Imię matki Zofia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 10.03.1991
Miejsce i przyczyna śmierci Warszawa
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Gulczewie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (skierowany 18.04.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Płocku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Notatki Płockie", "Aparat ss i policji niemieckiej elementem terroru i zagłady w rejencji ciechanowskiej w latach 1939-1945", M.T.Frankowski, J.U.Frankowska, s.20
  2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 164
  3. informacje od Pana Grzegorza Chabowskiego
  4. J. R. Kalinowski, G. Chabowski, Gulczewo w subregionie płockim. Historia - ludzie - religia, Stowarzyszenie Autorów Polskich-Oddział Płocki, Płock 2020, s. 106, 120, 123
  5. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje miejsce śmieci Płock.
  2. Nazwisko panieńskie matki Lemaniak
  3. W Forcie był z bratem Janem Stańczakiem.
Rowerem przez Gulczewo, Henryk Stańczak (od lewej) i Stefan Stańczak, ok. 1947/48 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Rowerem przez Gulczewo, Henryk Stańczak (od lewej) i Stefan Stańczak, ok. 1947/48 r.

Henryk Stańczak (w czapce) z bratem Stefanem i Zofią Niedzielską, w gospodarstwie państwa Niedzielskich, ok. 1947 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Henryk Stańczak (w czapce) z bratem Stefanem i Zofią Niedzielską, w gospodarstwie państwa Niedzielskich, ok. 1947 r.

Dokumentacja  KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Henryk Stańczak (1951 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Henryk Stańczak (1951 r.)

Grupa byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych parafii Imielnica przed kościołem w Imielnicy - 06.01.1981 r. Henryk Stańczak stoi siódmy od prawej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grupa byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych parafii Imielnica przed kościołem w Imielnicy - 06.01.1981 r. Henryk Stańczak stoi siódmy od prawej.

Stańczak Henryk

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stańczak Henryk

Zaświadczenie o pobycie w obozie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zaświadczenie o pobycie w obozie