Sobierajski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Sobierajski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Rafał
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006 r., s. 89
  2. OK Warszawa, Ds 104/67, t. 2, zeznanie Henryka Sobierajskiego z 14.06.1968 r.
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 126
  4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (4) podaje wyłącznie imię i nazwisko oraz imię ojca. Najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę