Pażelc Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Pażelc
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, Ipn bu 2448/966 (s.0221)/6524/s.13
Uwagi dodatkowe
  1. Ekshumowany z miejsca egzekucji w Forcie III Pomiechówek, spoczął na cmentarzu w Szareńsku pow. Mława