Pokorska (Pokorski)

Imię
Nazwisko Pokorska (Pokorski)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Stanisława Piotrowska, "Uciec Niemcom", Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XIV, Płońsk 2011, s. 6
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że została aresztowana rodzina państwa Pokorskich