Suchodolski

Imię
Nazwisko Suchodolski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Natalia Klabikowska, "Przerwane dzieciństwo", Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XV, Płońsk 2011, s. 5
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek więziony m.in. z Adamem Krawieczyńskim, ojcem autorki Źródła (1)