Smyczyński Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Smyczyński
Data urodzenia 04.08.1923
Miejsce urodzenia Ośnica (z j. niem. Wechringen)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Franciszek
Imię matki Władysława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód elektryk
Pseudonim Amper
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 01.04.1944); nr obozowy 61215
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158, 164
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. www.straty.pl (odwołanie do: sygnatura IPN GK 131/11 oraz dokumentacji PCK)
  5. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Henryka Janiaka z 31.05.1968, s. 2
  2. Pracował w ministerstwie budownictwa, następnie jako I sekretarz PZPR w Ostrołęce.
  3. W Forcie III przebywał z Józefem i Henrykiem Smyczyńskimi.
  4. Źródło (5) podaje datę urodzenia 04.09.1923 r.
  5. W Forcie przebywał w styczniu 1944 roku.
Pierwsza strona listu Jerzego Smyczyńskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pierwsza strona listu Jerzego Smyczyńskiego z więzienia na ul. Daniłowiczowskiej 7 w W-wie, w drodze z Fortu do KL Mauthausen (nie jest znana przyczyna wysłania listu do pani Barbary Olenderek)

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen