Goryszewski Eugeniusz

Imię Eugeniusz
Nazwisko Goryszewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Chorzele pow. Przasnysz
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III kwiecień 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0525-0526
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany i osadzony w Forcie III z 4 osobami: Wacław Krzykowski, Jan Gleba, Wincenty Lipiński, Mieczysław Goryszewski